ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121042128 อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221042201 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321042202 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421042203 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521042204 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621042205 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721042206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821042207 วงจรพัลส์และดิจิตอล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921042208 เครื่องเสียง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021042209 เครื่องรับวิทยุ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121042210 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221042211 เครื่องรับโทรทัศน์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321042212 ระบบเสียง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421042213 ระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521042214 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621042215 ไมโครโปรเซสเซอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721042216 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821042217 โทรศัพท์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921042218 วิทยุสื่อสาร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021042219 งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121042221 คอมพิวเตอร์เครือข่าย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221042222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321042223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421042225 โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521042226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621042227 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721042228 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821042302 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921042303 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021042309 สายส่งและสายอากาศ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121042314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221042316 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321042401 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421042402 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521042403 ทฤษฎีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621042404 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721042421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821042501 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921042502 วงจรไฟฟ้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021042503 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121042504 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221042505 วงจรพัลส์และดิจิตอล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321042506 ระบบเสียงและระบบภาพ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421042507 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521042509 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621042510 งานบริการคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721042511 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821042512 คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921042513 คอมพิวเตอร์เครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021042514 งานบริการเครื่องพิมพ์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0481429 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.