ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121012502 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221012503 ปฏิบัติงานช่างยนต์30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321012504 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421012505 ปฎิบัติงานช่างยนต์ 50-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521012506 ปฎิบัติงานช่างยนต์ 60-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621014001 งานเครื่องกล 10-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721014002 งานเครื่องยนต์0-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821014004 งานเครื่องกล 40-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921014005 งานเครื่องกล 50-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021014006 งานเครื่องกล 60-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121014101 ปฎิบัติงานยานยนต์ 1*-*-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221014102 ปฎิบัติงานยานยนต์ 2*-*-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321014103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 30-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421014104 ปฎิบัติงานยานยนต์ 40-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521014105 ปฎิบัติงานยานยนต์ 50-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621014106 ปฎิบัติงานยานยนต์ 60-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721014201 ปฎิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม10-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821015001 โครงการ*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921015101 ปฏิบัติงานยานยนต์ 1*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021015102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121015103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321018501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421021001 ทฤษฎีเครื่องมือกล 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521021002 ทฤษฎีเครื่องมือกล 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621021003 ชิ้นส่วนเครื่องกล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721021004 วัสดุช่างกล2-0-2 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821021005 การวัดละเอียด1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921021006 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021021007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121021010 เขียนแบบเครื่องกล 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221022101 เขียนแบบเครื่องกล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321022102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421022103 การวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521022104 ชิ้นส่วนเครื่องกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621022105 คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721022106 งานเครื่องมือกล 10-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821022107 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921022108 งานเครื่องมือกล 20-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021022109 งานเครื่องมือกล 30-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121022110 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี0-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221022111 งานอบชุบโลหะ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321022112 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421022113 งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521022114 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621022115 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721022116 งานสร้างเครื่องมือตัด0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821022119 งานปรับ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921022120 การประมาณราคา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021022121 งานระบบส่งกำลัง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0473750 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.