ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134064101 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234064102 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334064103 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434064104 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534064201 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634064202 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734064203 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834064204 ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934064301 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034064302 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134064303 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234064304 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334066001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1437024002 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1537024003 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1637024004 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1737024005 ปฏิบัติการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1837024102 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 21-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1937024103 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 31-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2037024104 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 41-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2137024105 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 50-0-0 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2237024202 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2337024203 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2437024204 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2537024205 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 50-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2637032451 ภาษาเขมร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2739011001 เทคโนโลยีสารสนเทศ4-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2839011002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2939011003 ระบบฐานข้อมูล4-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3039011004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น4-0-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3139012001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3239012002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3339012003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3439012004 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3539012005 การออกแบบและพัฒนาเว็บ4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3639012006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 14-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3739012007 วิศวกรรมซอฟต์แวร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3839012008 การโปรแกรมด้วย XML4-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3939012009 การโปรแกรมเว็บ 14-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4039012010 การโปรแกรมเว็บ 24-0-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4139012011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4239012101 ความปลอดภัยโครงข่าย4-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4339012102 การบํารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4439012103 พื้นฐานลินุกส์4-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4539012104 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4639012105 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 34-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4739012106 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4839012107 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 33-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4939012108 การพัฒนาวินฟอร์ม3-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5039012109 พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0636070 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.