ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121031005 งานเชื่อมแก๊ส 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221031006 งานเชื่อมไฟฟ้า 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321031007 งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421032101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521032102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621032103 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721032104 งานเชื่อมโลหะ 10-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821032105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921032106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021032107 งานเชื่อมโลหะ 20-12-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121032108 งานเชื่อมโลหะ 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221032109 งานเชื่อมโลหะ 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321032110 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421032111 งานท่อ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521032112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อมโลหะ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621032113 งานสี1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721032114 วัสดุช่างเชื่อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821032115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921032119 งานเชื่อมท่อ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021032121 งานทดสอบวัสดุ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121032123 งานโครงสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221032124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321032201 การเชื่อมโลหะ 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421032202 งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521032203 งานเชื่อมไฟฟ้า 40-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621032204 งานเชื่อมไฟฟ้า 50-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721032205 งานเชื่อมแก๊ส 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821032206 งานเชื่อมและซ่อมบำรุงเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921032207 เขียนแบบโครงสร้าง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021032208 โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121032210 งานทดสอบวัสดุ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221032211 โลหะวิทยาเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321032212 งานอบชุบโลหะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421035001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521036007 งานทดสอบวัสดุ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621036008 งานระบบท่อระบายอากาศ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721041001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821041002 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 12-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921041003 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021041004 ท.การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121041005 ป.การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221041006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321041007 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421041008 ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521041009 ปฎิบัติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621041010 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721041011 ทฤษฎีการควบคุมเครื่องกลฯ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821041012 ปฎิบัติการควบคุมเครื่องกลฯ0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921041013 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021042012 ปฎิบัติควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4397 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0429580 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.