ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134062004 พัฒนาการครอบครัวและสังคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234062005 ศิลปะการจัดดอกไม้1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334062006 การตัดเย็บงานประดิษฐ์4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434062007 สัมมนาวิชาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534062008 จิตวิทยาพัฒนาการ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634062009 เทคนิคการปักจักร4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734062010 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834062011 การจัดการธุรกิจงานดอกไม้4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934062012 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034062013 เครื่องหอมของชําร่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134062101 การออกแบบผลิตภัณฑ์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234062102 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334062103 ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434062104 แกะสลักเชิงธุรกิจ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534062105 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634062106 เทคนิคการเย็บปักถัก4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734062107 การประดิษฐ์ดอกไม้ตามสมัยนิยม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834062108 เทคนิคการเขียนลวดลายด้วยสี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934062109 การจัดดอกไม้แบบไทย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034062110 การผลิตของที่ระลึก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134062111 ดอกไม้ประดิษฐ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234062112 เทคนิคงานใบตอง4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334062113 ศิลปประดิษฐ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434062114 การประดิษฐ์ตุ๊กตา4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534062201 อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634062202 การประดิษฐ์เครื่องใช้งานแม่บ้าน4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734062203 พัฒนางานผ้า4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834062204 การผูกและจับจีบผ้า4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934062205 ซักรีด4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034062206 การบริหารงานแม่บ้าน4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134062207 การจัดและตกแต่งบ้าน4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234062208 เทคนิคการตัดเย็บผ้าม่าน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334062301 การเลี้ยงและอบรมเด็ก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434062302 ธุรกิจการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534062303 ศิลปะสําหรับเด็ก4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634062304 ประดิษฐ์เครื่องเล่นสําหรับเด็ก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734062305 เครื่องใช้สําหรับเด็ก5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834062306 นันทนาการสําหรับเด็กและผู้สูงอายุ5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934062307 การดูแลผู้สูงอายุ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034062401 การออกแบบและตกแต่งทรงผม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134062402 การแต่งหน้า นวดหน้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234062403 การแต่งเล็บ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334062404 การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434062405 การนวดฝ่าเท้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534064001 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634064002 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734064003 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834064004 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934064101 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034064102 ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0562029 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.