ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124012323 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224012324 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324012325 การออกแบบเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424012326 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524012327 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624012328 เย็บ-ปัก-ถัก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724012329 การประดิษฐ์ของที่ระลึก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824012330 การประดิษฐ์ของชำร่วย0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924012332 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024012401 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124012402 บัญชีต้นทุนเบื้องต้น1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224012403 การเก็บเอกสาร2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324012501 งานช่างไฟฟ้า 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424013308 การตัดเย็บผ้าม่าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524013316 จิตวิทยาทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624013317 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724014201 132121320-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824014301 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรม10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924015001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024020003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124021001 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224021002 โภชนาการเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324021003 หลักการประกอบอาหาร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424021004 การถนอมและแปรรูปอาหาร 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524021005 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624021006 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724022004 ความปลอดภัยในโรงแรม1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824022005 อาหารไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924022006 อาหารท้องถิ่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024022008 อาหารว่าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124022009 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224022010 อาหารมังสวิรัติ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324022011 อาหารจำนวนมาก1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424022012 อาหารนานาชาติ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524022013 ขนมไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624022014 ขนมไทยเพื่อการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724022017 เบเกอรี่เบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824022018 เบเกอร์รี่เพื่องานการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924022019 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024022021 เทคนิคการสาธิต1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124022023 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224022101 การถนอมและแปรรูปอาหาร21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324022104 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424022107 เบเกอรี่เบื้องต้น6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524022109 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624025001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724031001 ดอกไม้สด 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824031002 ดอกไม้ประดิษฐ์ 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924031003 เย็บ ปัก ถัก0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024031004 การอนุบาลและดูแลเด็ก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0488260 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.