ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124002007 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224002091 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324002901 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424010101 ผ้าและการแต่งกาย1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524011001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า1-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624011002 พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724011003 การใช้ และบำรุงรักษาจักร1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824011004 การออกแบบเสื้อ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924011005 เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024011006 เสื้อบุรุษเบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124011007 เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224011008 ความปลอดภัย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324011009 มนุษยสัมพันธ์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424011010 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524012001 ภาษาอังกฤษคหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624012002 พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ3-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724012003 การใช้และการบำรุงรักษาจักร4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824012004 การออกแบบเสื้อเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924012005 เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024012006 ศิลปประดิษฐ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124012007 ความปลอดภัย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224012008 ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นเมือง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324012009 ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424012101 ศิลปะการแต่งกาย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524012102 การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624012103 การใช้และบำรุงรักษาจักร1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724012104 การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824012105 การจัดการธุรกิจแฟชั่น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924012106 ประวัติเครื่องแต่งกาย3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024012107 กระโปรงสตรี1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124012108 การออกแบบเสื้อเด็ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224012109 การวาดภาพแฟชั่น 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324012111 เสื้อการค้า1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424012112 เสื้อเทเลอร์สตรี1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524012113 ชุดไทย1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624012115 เสื้อชาย 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724012116 เสื้อชาย 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824012117 กางเกงชาย1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924012120 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024012121 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124012122 เสื้อผ้าเด็ก 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224012123 เสื้อผ้าเด็ก 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324012126 ชุดนอน1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424012127 การตกแต่งเสื้อผ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524012201 กระโปรงสตรี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624012202 เสื้อสตรี7-0-3 (7)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724012203 โภชนาการ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824012204 กางเกงสตรี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924012205 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024012206 การตกแต่งเสื้อผ้า2-4-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0486650 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.