ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122002006 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222002901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322003303 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522011001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622011002 บัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722011003 บัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822011004 การขาย 13-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922011005 พิมพ์ดีดไทย 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022011006 พิมพ์ดีดไทย 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122011007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222011009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322011010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422011011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 10-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522011012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622011015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722011016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822011017 กฎหมายพาณิชย์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922011018 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022011019 มารยาทและการสมาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122011020 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222011021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322011220 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422011223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522011720 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622012001 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722012002 กฎหมายธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822012003 การบัญชี 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922012004 การโฆษณา6-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022012005 พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122012006 พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222012007 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322012008 โปรแกรมการประมวลผลคำ 11-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422012101 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622012103 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722012104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822012105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922012106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022012107 การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122012108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222012109 กระบวนการจัดทำบัญชี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322012110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422012111 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522012112 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622012113 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822012122 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922012201 การขาย 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022012202 การขายปลีกและขายส่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0496860 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.