ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1 --0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2 202048501  โครงงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3ง_033101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4ง..33101 การงานอาชีพ(แกนมัธยม)2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5ง.000002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)1-2-2 (9)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6ง.030242 แกนมัธยม0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7ง.030267 เขียนแบบเทคนิค(แกนมัธยม)0-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8ง.033101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(แกนมัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9ง.040105 งานช่างพื้นฐาน (มัธยม)2-3-2 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10ง.040150 งานช่างพื้นฐาน(มัธยม)2-6-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11ง.040272 การออกแบบและตกแต่งภายใน(แกนมัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12ง.040274 งานช่าง (มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13ง0030242 แกนมัธยม0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14ง0033101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยม)0-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15ง0040266 จัดสวน(แกนมัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16ง0040272 การออกแบบตกแต่งภายใน(มัธยม)0-2-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1700000000 000000000000-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1801000001 งานเทคนิคพื้นฐาน5-3-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1901000002 เขียนแบบเทคนิค4-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2001000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์4-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2101000004 วัสดุช่าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2201000005 งานวัดละเอียด3-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2301010001 เครื่องยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2401010002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2501010003 งานเครื่องยนต์ดีเซล0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2601010004 ไฟฟ้ารถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2701010005 งานไฟฟ้ารถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2801010006 ส่งกำลังรถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2901010007 งานส่งกำลังรถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3001010008 เครื่องล่างรถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3101010009 งานเครื่องล่างรถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3201020001 ชิ้นส่วนเครื่องมือกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3301020002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น5-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3401020003 งานเครื่องมือกล 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3501030001 เขียนแบบช่างเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3601030002 งานโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3701030003 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3801030004 งานเชื่อมไฟฟ้า3-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3901030005 งานผลิตภัณฑ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4001040001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4101040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4201040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4301040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4401040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4501050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4601050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4701050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4801050004 พื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4901050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5001060001 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0323172 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.