ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16231220001นางสาวใบหยกคุ้มคุด12562มอพ.1/1
26231220002นายเกียรติศักดิ์ศรีชัย12562มอพ.1/1
36231220003นางสาวณัฐกาญจน์อาวัลย์12562มอพ.1/1
46231220004นายทองสุขแสนวิลัย12562มอพ.1/1
56231220008นางสาววรัญญาบุญมี12562มอพ.1/1
66231220009นางสาวอคิราภ์จันทร์ดวงศรี12562มอพ.1/1
76231220010นางสาวอริยาร่วมใจ12562มอพ.1/1
86231220011นางสาวศิริวรรณบุญมี12562มอพ.1/1
96131220001นางสาวจันทราทิพย์แก้วเชียงทอง22561มอพ.2/1
106131220002นางสาวจันทิมาเรืองรุ่ง22561มอพ.2/1
116131220003นางสาวจีรภิญญาเขตนิมิตร22561มอพ.2/1
126131220004นางสาวนุจิตตาจันดวง22561มอพ.2/1
136131220005นางสาวนุชจรินทร์ดาดี22561มอพ.2/1
146131220007นางสาวภัควดีจิตสวา22561มอพ.2/1
156131220008นางสาวฤทัยชนกบุญสิทธิ์22561มอพ.2/1
166131220009นางสาววรานุชสมัยกลาง22561มอพ.2/1
176131220010นางสาววิศัลยาสุขศรี22561มอพ.2/1
186131220011นางสาวสุกัญญาบัวรินทร์22561มอพ.2/1
196131220013นางสาวอรปรียาสาโรจน์22561มอพ.2/1
206131220014นางสาวแสงระวีสอนเสาร์22561มอพ.2/1
216131220015นายโอภาสโกสีย์22561มอพ.2/1
226131220016นางสาวพัชริดาอุดทา22561มอพ.2/1
236131220017นายณัฐวุฒิชัยพรหมทา22561มอพ.2/1
246131220018นายเกียรติภูมิบุญให้22561มอพ.2/1
256131220019นางสาวกนกวรรณจันทะศรี22561มอพ.2/1
266031220007นายพันธ์ยศไทยน้อย32560มอพ.3/1
275631221016นายสุรศักดิ์ป้องเศร้า72556มอพ.7/1
285631221019นายนริศกาญจนะวิเชียร72556มอพ.7/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1472650 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.