ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16231030001นายกิตติสุทธิพันธ์12562สอห.1/1
26231030002นายจาตุรงค์ตะเคียนเกลี้ยง12562มอห.1/1
36231030003นายไตรภพจันทะศรี12562สอห.1/1
46231030004นายปริญญาพิมพ์เพชร12562สอห.1/1
56231030005นายภาคภูมิอิ่มเต็ม12562สอห.1/1
66231030006นายศตวรรษนามพธาย12562สอห.1/1
76231030007นายชินกรขุนเพชร12562มอห.1/1
86231030008นายพัฒนพงศ์เมืองจันทร์12562มอห.1/1
96231030009นายวิบูลย์แก้วพวง12562มอห.1/1
106231030010นายศุภชัยศรีวงษ์12562มอห.1/1
116231030012นายอนันต์ชัยชาลี12562มอห.1/1
126231030013นายก่อเกียรติสินเนตร12562มอห.1/1
136231030015นายอนุวัฒน์แพงมา12562มอห.1/1
146231030016นายอรรถกรสรสิทธิ์12562สอห.1/1
156131030001นายกฤษดาคำนึง22561มอห.2/1
166131030002นายกิตติพงษ์เบ็ญมาศ22561มอห.2/1
176131030003นายณรงค์กรคำเพ็ชร์22561มอห.2/1
186131030005นายนราธรทีทัดด้วง22561มอห.2/1
196131030006นายภานุพงษ์แพ่งพนม22561มอห.2/1
206131030008นายวุฒิศักดิ์ใบแสง22561มอห.2/1
216131030010นายอธินการะเกด22561มอห.2/1
226131030012นายธนกรกิ่งคำ22561สอห.2/1
236131030013นายปิยวัฒน์อินธิเดช22561สอห.2/1
246131030016นายวัฒนาวุฒิหมุดใจ22561สอห.2/1
256131030017นายวิรุฬห์นาโนน22561สอห.2/1
266131030018นายสัตตยาเกษธานี22561สอห.2/1
276131030019นายสาธรทองพูน22561สอห.2/1
286131030020นายสิทธิพรสิริโภชย์ทวีชัย22561สอห.2/1
296131030021นายอนุชิตยอดจงรัมย์22561สอห.2/1
306131030022นายอภิวัฒน์คำศรี22561สอห.2/1
316131030023นายอานนท์ทองดี22561สอห.2/1
326131030024นายเกริกพลโกกะพันธ์22561สอห.2/1
336131030025นายเกียรติศักดิ์แจ้งสว่าง22561สอห.2/1
346131030026นายเจษฎาคะเรียงรัมย์22561สอห.2/1
356131030027นายธีรวุฒิล้นเหลือ22561มอห.2/1
366131030029นายนัสถพรพรมจันทร์22561สอห.2/1
376131030030นายปัญญากรมั่นยืน22561สอห.2/1
386131030031นายสุริยันต์วงศ์คำจันทร์22561สอห.2/1
396131030032นายอภิสิทธิ์ผดุงพจน์22561มอห.2/1
406031030005นายสิริวุธสีหวงษ์32560มอห.3/1
416031030008นายเกียรติศักดิ์เวียงคำ32560มอห.3/1
426031030033นายธนวัฒต์ศรัทธา32560มอห.3/1
435931030014นายเสมาสังฆคุณ42559มอห.4/1
445931030029นายชนะมณีสาย42559มอห.4/1
455831031053นายตระกรานต์บุญหวาน52558มอห.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1490769 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.