คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35
2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-6-37
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 1-3-24
2401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23
2401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย 2-0-22
2401-2301พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-20-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.พัชรินทร์
623 
‹------------------ 2400-1001 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
623 
 น.ส.พัชรินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 น.ส.เฉลิมพร
625 
‹------------------ 2401-1001 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
625 
‹------------------ 2401-1001 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.พัชรินทร์
623 
‹------------------ 2401-2301 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹--------- 2401-2103 ---------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.พัชรินทร์
623 
‹------------------ 2401-2003 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
625 
 น.ส.เฉลิมพร
625 
‹--------- 2401-2101 ---------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ