ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.ยานยนต์17517513611371091091021025221523
 2.เครื่องมือกล45146401413313432321503153
 3.แม่พิมพ์โลหะ454538383030191201321133
 4.โครงสร้าง383835351414222241092111
 5.ไฟฟ้ากำลัง747817057558462565625816274
 6.อิเล็กทรอนิกส์811697562177619705736025549304
 7.เทคนิคคอมพิวเตอร์23730124169999531164
 8.ก่อสร้าง8479145125732739282818926215
 9.โยธา463581431760309392212314162203
 10.สถาปัตยกรรม322759131932182139237308674160
รวม อุตสาหกรรม64310074348880568394514453701438418952452140
 11.การบัญชี231041271588103111081192575951357408
 12.การขาย11213217172202233136174
 13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307710715891043461958364487263350
รวม พาณิชยกรรม6420226630194224471892361096106151681832
 14.ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
 15.อาหารและโภชนาการ4162031417119205585462
รวม คหกรรม622283172011920066106474
 16.การโรงแรม173956732395293418930108138
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956732395293418930108138
 17.เทคโนโลยีสารสนเทศ10203062329131629115164064104
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ10203062329131629115164064104
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)7403831123534346880460304764392129521212611623288

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 18.เทคนิคยานยนต์16311641331134555503512353
 19.เครื่องมือกล12521271121113333302703273
 20.แม่พิมพ์โลหะ1414111133028028
 21.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม28129272755060161
 22.ไฟฟ้าควบคุม5454401411611701102112
 23.ไฟฟ้ากำลัง92294891908018102614265
 24.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม786846797612214015717174
 25.ระบบโทรคมนาคม00110101
 26.เทคนิคการก่อสร้าง501513564116319010110111
 27.โยธา58147253136673578018432216
 28.เทคนิคสถาปัตยกรรม141731141125115160393372
 29.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
 30.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10313628224018725
 31.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม69760757588476353112033100015961271723
 32.การบัญชี261792051715717467884049414463
 33.การตลาด34649250529905105110
 34.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ368812428113141153651079237316
 35.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ653133784732036730145175000142778920
 36.ธุรกิจอาหาร42024211130063137
รวม คหกรรม420242111300000063137
 37.บริการส่วนหน้าโรงแรม1433475253000195877
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14334752530000000195877
 38.เทคโนโลยีสารสนเทศ2215373133469150592786
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร221537313346915000592786
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)80244112436734061079347174521000182210212843

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 39.เทคโนโลยีไฟฟ้า7792111818034236
 40. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0882626034034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707172194404400068270
 41.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429343460247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142934346000247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293216484743900009275167

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2293060 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.