ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ตรวจสอบเฉพาะปีที่เข้าเรียน 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |    | แรกเข้า | กำลังศึกษาอยู่ | ปกติ/ทวิ | หลักสูตรเทียบโอน |

ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ตกค้างรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 1.ยานยนต์172172134113511111167674841485
 2.เครื่องมือกล44145401413313419191363139
 3.แม่พิมพ์โลหะ45453838303016161290129
 4.โครงสร้าง383835351414181191051106
 5.ไฟฟ้ากำลัง727797057558462464624616262
 6.อิเล็กทรอนิกส์811697562177599684434724049289
 7.เทคนิคคอมพิวเตอร์2242612416996649857
 8.ก่อสร้าง8379045125732739202018026206
 9.โยธา463581431760309391711813662198
 10.สถาปัตยกรรม322759131932182139177248074154
รวม อุตสาหกรรม6359773248680566394514452701228217852402025
 11.การบัญชี231041271589104111081191313250332382
 12.การขาย11213217172202233136174
 13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ307610615891043461955263184252336
รวม พาณิชยกรรม64201265301952254718923666066147645792
 14.ธุรกิจเสื้อผ้า2683301121012
 15.อาหารและโภชนาการ4162031417119203385260
รวม คหกรรม622283172011920044106272
 16.การโรงแรม173956732395293416730106136
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว173956732395293416730106136
 17.เทคโนโลยีสารสนเทศ10203052328131629115163964103
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ10203052328131629115163964103
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)732379111153134787846030476428887375201111173128

ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 18.เทคนิคยานยนต์16211631281129575703472349
 19.เครื่องมือกล12521271111112222202583261
 20.แม่พิมพ์โลหะ1414111122027027
 21.เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม28129262644058159
 22.ไฟฟ้าควบคุม5454401411311401072109
 23.ไฟฟ้ากำลัง92294891904514602264230
 24.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม776836797612214015617173
 25.เทคนิคการก่อสร้าง511523564192110959104
 26.โยธา59147353136628230014029169
 27.เทคนิคสถาปัตยกรรม141731141125115160393372
 28.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์41317123213071623
 29.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย10313628224018725
 30.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์770220909
รวม อุตสาหกรรม69760757581476282091622500014871231610
 31.การบัญชี261782041715617367884049412461
 32.การตลาด34548250527705102107
 33.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ358712228113141153651078236314
 34.เทคโนโลยีสำนักงาน0092231092231
รวม บริหารธุรกิจ643103744731936630143173000141772913
 35.ธุรกิจอาหาร42024211130063137
รวม คหกรรม420242111300000063137
 36.บริการส่วนหน้าโรงแรม1431455253000195675
รวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว14314552530000000195675
 37.เทคโนโลยีสารสนเทศ201535313345490562278
รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร20153531334549000562278
รวมทั้งสิ้น ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)79943612356664051071244163407000170910042713

เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)
สาขาวิชาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ตกค้าง-:-รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
 38.เทคโนโลยีไฟฟ้า7792111818034236
 39. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0882626034034
รวม เทคโนโลยีบัณฑิต707172194404400068270
 40.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622151429343460247397
รวม บริหารธุรกิจ6162215142934346000247397
รวมทั้งสิ้น เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทลบ.) (ปริญญาตรี)1316293216484743900009275167

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2193091 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.