คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2106-1002พื้นฐานงานปูน0-6-212
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว1-3-24
2106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2001-1001 ---------›
ชส.13,ชส.14
ชส.33,ชส.34 ชส.34,ชส.33
‹------------------ 2106-2104 ------------------›
ชส.33,ชส.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2107 ----------------------------›
ชส.33
‹--------- 2106-2107 ---------›
ชส.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.31,ชส.32
‹------------------ 2106-2010 ------------------›
ชส.31,ชส.32
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-1002 ----------------------------›
ชส.13
โฮมรูม
‹--------- 2106-1002 ---------›
ชส.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-1002 ---------›
ชส.14
‹------------------ 2106-1002 ------------------›
ชส.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ