คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ลภัสรดา   กระสังข์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-216
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  19  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชส.13,ชส.14
525 
ชช.11,ชช.12
525 
‹--------- 3000-1403 ---------›
บนร.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
525 
ชช.12,ชช.11
525 
บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชก.12,ชก.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชพ.11,ชพ.12
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชย.25,ชย.26
525 
‹--------- 2000-1401 ---------›
ชย.11,ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ