คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 2
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 4
2106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 6
2106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 6
2106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22 2
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 2
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34 32
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์  น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
645 
 น.ส.สุรีย์พร
 น.ส.ครูจีน 1  น.ส.ครูจีน 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
525 
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
645 
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
645 
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
 นายราชวัตร นาจำปา  นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนิกร  นายนิกร จันทร์เทศ  นายนิกร จันทร์เทศ  นายนิกร จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
 น.ส.ไพรวัลย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอภิชัย มีศิลป์  นายอภิชัย มีศิลป์  นายอภิชัย มีศิลป์  นายอภิชัย มีศิลป์
โฮมรูม
 นายอภิชัย มีศิลป์  นายอภิชัย มีศิลป์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจ้าง พละ1  นายจ้าง พละ1  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ