คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-23
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-312
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
สอย.22,สอย.21
//------------- 30001305 -------------//
สบค.22
//--------- 30001302 ---------//
สอย.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชย.14,ชย.13
กทท.12 สบค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001301 ------------------//
มอค.11,มอค.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
กทท.12
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
//--------- 30001302 ---------//
สอย.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001301 ------------------//
มออ.12,มออ.11
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

 

(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

 

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ