คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-320
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
//------------------ 30001302 ------------------//
สอย.11,สอย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001302 -------------//
มอย.111,มอย.112
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001302 ---------//
สอห.11
//--------- 30001301 ---------//
สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001306 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//--------- 30001302 ---------//
มอห.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.112,มอย.111
สอย.13,สอย.14
โฮมรูม
//--------- 30001305 ---------//
มบต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบต.11
//--------- 30001301 ---------//
สอต.21
//------------- 30001302 -------------//
สอย.14,สอย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ