คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายชินาธิป   พิมศร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-230
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
พค.13
//--------- 20001301 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
//--------- 20001301 ---------//
ชย.14,ชย.13
ชส.14,ชส.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
//--------- 20001301 ---------//
พค.12
ชอ.11,ชอ.12
ชธ.13,ชธ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
คธอ.11,คธผ.11
พบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.14,ชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชฟ.12,ชฟ.11
พค.12
โฮมรูม
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชส.13,ชส.14
//--------- 20001301 ---------//
พบ.13
พค.13
//--------- 20001301 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ