คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายบุญมา   สารชาติ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม2(3)18
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ2(3)3
2001-0003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)3
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม2(3)3


 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20010003 -------------//
คธอ.2/1
คธอ.1/1
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/4,ชย.1/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011003 -------------//
พค.1/4
//------------- 20001302 -------------//
ชย.1/6,ชย.1/5
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชส.1/1,ชส.1/2
ชฟ.1/1,ชฟ.1/2
กิจกรรม
กิจกรรม
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001302 -------------//
ชช.1/2,ชช.1/1
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
โฮมรูม
//--------- 20001302 ---------//
ชถ.1/2,ชถ.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001303 ---------//
คธอ.1/1
ชถ.1/1,ชถ.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม   (นายนครินทร์  สุต๋า)
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต           (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ